ශ්‍රී ලංකාවේ අභිමානය ලොවට කියා පෑම සඳහා පෙරහර මංගල්‍යකින් සිදු කරන්නේ අසීමිත මෙහෙයකි. ඒ වෙනුවෙන් තම වටිනා කාලය, ශ්‍රමය, ධනය කැප කරන ඔබට අපගේ ප්‍රණාමය.ඔබගේ අමිල උත්සාහය සැඟවී යාමට නොදී අනාගත පරපුරට ඉතිරිකර තැබීම ඔබගේත් මගෙත් වගකීමකි. www.perahara.com" යනු ඉමහත් වියදමක් දරා ඔබගේ අමිල සේවය සුළුවෙන් හෝ ලොවට පෙන්වීමට අප ගන්නවා ගන්නා අහිංසක උත්සාහයකි.එනමුත් ඔබගේ පෙරහර පිළිබඳව සියලු තොරතුරු vedio දර්ශණ සහිතව දැකුම්කළු වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීම වඩාත් යෝග්‍ය බව ඔබ තේරුම් ගනු නොඅනුමානය. ඒ සඳහා රුපියල් 14,900 ක් වැනි සුළු මුදලකට ඔබට වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරගැනීම සඳහා දැන් අප අවස්ථාව සලසා දී ඇත.
SN විස්තරය මුදල
1 වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය සදහා 14,900
2 පෙරහැර නාමය සදහා Free / Year
3 web hosting සදහා වියදම $ 1.5 / Month